.

План роботи

ПЛАН

роботи Тудорковицькго НВК

над науково-методичною проблемою

 

І етап. Діагностичний етап (червень - грудень 2020 р.)

 

№ з/п

Сплановані заходи

Дата  проведення

Форма проведення

Відповідальний

1

Аналіз результатів педагогічного процесу

з метою виявлення загальних та окремих

проблем методичної роботи:                      1.1. Аналіз роботи школи за рік;

1.2. Вивчення рівня навчальних досягнень

       учнів;

1.3. Вивчення рівня вихованості учнів.

 

Червень

Самоаналіз роботи навчального закладу

Директор школи

2

Діагностика труднощів в педагогічній роботі, особистісного розвитку вчителів та учнів з метою виявлення рівня професійної кваліфікації, володіння педагогічними технологіями:

Червень - вересень

Діагностування, анкетування

 

Керівник ШМО вчителів школи

 

3

Створення творчої групи у складі директора школи, голів методичних об'єднань з метою виявлення проблем, накреслення подальшої роботи.

Обробка даних з анкетування. Виявлення рівня проблем.

Жовтень

Методична рада

Керівник ШМО вчителів школи

 Керівник ШМО класних керівників

4

Відвідування уроків, позакласних заходів з наступним аналізом рівня професійності учителів.

Вересень - грудень

Відвідування уроків  позакласних заходів

Директор школи

Керівник ШМО вчителів школи

 

5

Засідання методичної ради школи з метою вироблення критеріїв діагностування педагогічного колективу

 

Жовтень

Методична рада

Керівник ШМО вчителів школи

 

6

Створення діагностичної карти з метою виявлення рівня підготовки колективу до вирішення проблеми

 

Листопад

План роботи

Керівник ШМО вчителів школи

 

7

Нарада при директору. Аналіз інформації. Аналіз відвіданих уроків, виховних заходів, факультативів. Визначення єдиних напрямків роботи в колективі над проблемою.

 

Грудень

Нарада

Директор, члени методичної ради

8

Складання плану роботи над проблемною темою

Грудень

План роботи

Керівник ШМО вчителів школи

 

 

 

ПЛАН

роботи Тудорковицького НВК

над науково-методичною проблемою

 

II етап. Теоретичне обґрунтування науково-методичної

проблемної теми

(січень - серпень 2021 р.)

 

№ з/п

Зміст роботи на етапі

Дата проведення

Відповідальний

1.

 

Виявлення проблеми школи, обґрунтування її актуальності

1.1.Опрацювання кількох проблемних тем діагностичної карти.

1.2.Підготовка аналітичного матеріалу для обговорення педагогічним колективом.

1.3.Ознайомлення всіх членів педагогічного колективу із запропонованими варіантами проблемних тем та результатами роботи. Остаточний вибір проблемної теми.

Січень

Січень

Голова методичної ради

Голови ШМО

 

2.

Складання плану роботи над проблемною темою, розподіл обов'язків між членами педагогічного колективу

 

Лютий

Голова методичної ради

3.

Обговорення членами педагогічного колективу плану роботи над проблемною темою.

Лютий

Директор

4.

Засідання методичної ради. Круглий стіл

«Висвітлення обраної проблемної теми в науково-педагогічній літературі»

Березень

Голова методичної ради

5.

Педагогічна рада.

 

Березень

Директор

6.

Засідання методичних об’єднань з метою вивчення та планування системи заходів по вибраній темі.

 

Квітень

Голова методичної ради

7.

Складання плану роботи навчального закладу на 2021/2022 н. р. з врахуванням заходів по реалізації проблемної теми

 

Травень

Директор