.

Педагогічна рада

Орієнтовний графік засідань педагогічної ради

№ засідання педагогічної ради

Дата проведення

1

 

30.08.2019р.

2

 

27.10.2019р.

3

 

29.12.2019р.

4

 

26.01.2020р.

5

 

16.03.2020р.

6

 

20.04.2020р.

7

 

18.05.2020р.

8

 

25.05.2020р.

9

 

15.06.2020р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок денний засідань педагогічних рад

2019/2020 н.р.

ВЕРЕСЕНЬ

1.   Вибори секретаря педагогічної ради.

2.   Про аналіз результатів навчально-виховної роботи у 2018/2019 н. р. та завдання на новий

      навчальний рік.

3.   Про оцінювання предметів шкільного компоненту робочого навчального плану в 

      2019/2020 навчальному році.

4.  Про проведення у 2019/2020 навчальному році навчальних екскурсій та  

     навчальної практики

5.  Про затвердження плану роботи школи на 2019/20 н.р.

6. Про погодження  робочого навчального плану на 2019/2020 н.р.

7. Про затвердження педнавантаження вчителів школи  на 2019/2020 н.р.

8.Система методичної роботи та ведення шкільної документації у 2019/2020н.р.; викладання предметів відповідно до інструктивно-методичних матеріалів МОН України.

9.Про затвердження програми «Українське дошкілля»

10.   Про попередження дитячого травматизму

 

ЖОВТЕНЬ

1. Оновлення навчально-виховного процесу в сучасній школі у світлі особистісно орієнтованої педагогіки. (Шепелюк Г.Р.)

2.«Дорога у 5 клас: особливості, труднощі, проблеми у наступності» (Лозовий А.Є.)

3. Про здійснення контролю за відвідуванням учнями навчальних занять в школі. (Хома С.Б.)

4. Про якість харчування у школі. (Щуцька О.В.)

5. Про перспективність і наступність у роботі дошкільного підрозділу та початкової школи    

6. Діяльність педколективу щодо здійснення соціального захисту дитини та охорони дитинства. (Чегрій Т.І.)

7.Виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад, нарад при директору .

ГРУДЕНЬ

1. Діяльність педколективу з виховання правової культури учнів: поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки. (Іщишин Г.М.)

2.Про організацію методичної роботи з молодими педагогами школи. (Шепелюк Г.Р.)

3.Про стан ведення шкільної документації, а саме: журналів 1-9 класів, алфавітної книги, особових справ 1-9 класів. (Директор школи)

4. Сучасні підходи до організації роботи з обдарованими дітьми. Аналіз роботи педколективу з обдарованими учнями за 2017 р. (Савчин Т.Я.)

5. Про підвищення якості роботи педагогічного колективу з техніки безпеки під час навчально-виховного процесу та профілактики дитячого травматизму. (Винник О.В.)

 6.Виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад, нарад при директору
 

СІЧЕНЬ

1. Про підсумки навчально-виховної роботи за I семестр 2019/2020 н.р.:

    Про виконання змісту планів виховної діяльності класних керівників. (Винник О.В.)

2. Про виконання навчальних планів та програм за І семестр 2019/2020н.р.

     (Директор школи)

3. Про стан роботи із зверненнями громадян у 2019 році і завдання на 2020 рік.

3. Про стан викладання історії та географії в 5-9 класах та правознавства у 9 класі .

4. Про стан викладання математики в 7 класі та фізики у 7-9 класах .

5. Про стан викладання біології в 5-9 класах та хімії у 7-9 класах .

6. Про особливості формування мовленнєвої компетенції дошкільнят. (Шишка Л.М.)

7.Виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад, нарад при директору
 

БЕРЕЗЕНЬ

1.Про порядок організованого закінчення навчального року та проведення ДПА учнів 4,9-х класів (коментоване ознайомлення педколективу з листами та наказами МОНУ).

 (Директор школи)
2. Про вибір предмету на ДПА для учнів 9-го  класу.

3. Творчі звіти вчителів, що атестуються ( портфоліо). Особистісне зростання вчителя як мета і результат педагогічного досвіду. (Заступник директора НВК)

4. Виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад, нарад при директору
 

КВІТЕНЬ

1.Про погодження завдань, підготовлених відповідальними вчителями для проведення ДПА у 4,9-их класах.

2. Про підсумки стану викладання предметів варіативної складової шкільного компоненту. (Директор школи)

3. Удосконалення структури, змісту та форм внутрішкільної методичної роботи з педагогічними кадрами. (Шепелюк Г.Р.)

4. Про підсумки проведення шкільного моніторингу навчальних досягнень учнів. (Заступник директора НВК )

5. Трудове виховання, як важливий засіб ранньої соціалізації дітей дошкільного віку (Чегрій Т.І.)

6.Виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад, нарад при директору
 

ТРАВЕНЬ

1.Організація літнього відпочинку школярів.

2. Про роботу школи в еколого-натуралістичному напрямку. (Савчин Т.Я.)

3. Про участь вчителів школи в педагогічних конкурсах. (Шепелюк Г.Р.)

4. Про педагогічне навантаження педагогічних працівників на 2020/2021 н.р.

   (Директор школи)

5. Моніторинг засвоєння знань  програми  виховання і навчання дітей від 2 до 5 років.

    (Заступник директора НВК)

6.Виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад, нарад при директору
 

ТРАВЕНЬ

1.Про переведення учнів 1-4 класів у наступні класи.

2. Про допуск до ДПА учнів 9-го класу. (Вчителі-предметники)

 

ЧЕРВЕНЬ

1. Про підсумки проведення ДПА учнів 4,9-го  класів.

   (Вчителі, директор школи)

2. Про переведення учнів 5-8 класів у наступні класи, випуск учнів 9-го класу зі школи
3. Обговорення проекту річного плану роботи НВКна 2020/2021 н.р.
4. Погодження робочого навчального плану НВК на 2020/2021 навчальний рік .

5.Про підсумки харчування дітей в НВК у 2019/2020 навчальному році.(Щуцька О.В.).

6. Про стан роботи з охорони праці у 2019/2020 навчальному році .(Винник О.В.)

7.Виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад, нарад при директору