.

Педагогічна рада

Орієнтовний графік засідань педагогічної ради

№ засідання педагогічної ради

Дата проведення

1

 

30.08.2020р.

2

 

27.10.2020р.

3

 

29.12.2020р.

4

 

26.01.2021р.

5

 

16.03.2021р.

6

 

20.04.2021р.

7

 

18.05.2021р.

8

 

25.05.2021р.

9

 

15.06.2021р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок денний засідань педагогічних рад

2020/2021 н.р.

 

СЕРПЕНЬ

1.   Вибори секретаря педагогічної ради.

2.   Про аналіз результатів навчально-виховної роботи у 2020/2021 н. р. та завдання на новий 

      навчальний рік.

3.   Про оцінювання предметів шкільного компоненту робочого навчального плану в  

      2020/2021 навчальному році.

4.  Про проведення у 2020/2021 навчальному році навчальних екскурсій та   

     навчальної практики 

5.  Про затвердження плану роботи НВК на 2020/2021 н.р.

6. Про погодження  освітньої програми закладу на 2020/2021 н.р.

7. Про затвердження програми, планування та розкладу на 2020/2021н.р. в дошкільній установі.

8. Про затвердження педнавантаження вчителів школи  на 2020/2021 н.р.

9. Про затвердження режиму роботи школи на 2020/2021н.р.

10. Про відкриття інклюзивного класу у Тудорковицькому НВК в 2020/2021н.р.

11.Система методичної роботи та ведення шкільної документації у 2020/2021 н.р.; викладання предметів відповідно до інструктивно-методичних матеріалів МОН України.

12.   Про попередження дитячого травматизму 

 

ЖОВТЕНЬ

1. Про адаптаційний період учнів 1-го класу . (Хома С.Б.)

2. Стан забезпечення учнів підручниками та робота  шкільної бібліотеки. Розвиток навичок     

     читання, уміння працювати з книгою як  засіб розумового виховання учнів.

    (Щуцька О.В.)

3. Про перспективність і наступність у роботі дошкільного підрозділу та початкової школи       

    (Чегрій Т.І.)   

4. Самоосвіта вчителів, як складова системи внутрішньої методичної роботи. (Шепелюк Г.Р)

5 . Виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад, нарад при директору .

 

ГРУДЕНЬ

1. Діяльність педколективу з виховання правової культури учнів: поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки. (Іщишин Г.М.)

2. Про стан ведення шкільної документації, а саме: журналів 1-9 класів, алфавітної книги, особових справ 1-9 класів, журналів з ТБ (Директор школи)

3.Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 4-го класу з української мови та літератури. Відповідність рівня навчальних досягнень учнів вимогам програми.(Директор НВК)

 4. Про академічну доброчесність у педагогічному та учнівському колективі.(Шепелюк Г.Р.)

 5.Виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад, нарад при директору
 

СІЧЕНЬ

1. Про підсумки навчально-виховної роботи за I семестр 2020/2021 н.р.:

    Про виконання змісту планів виховної діяльності класних керівників. (Винник О.В.)

2. Про виконання навчальних планів та програм за І семестр 2020/2021 н.р. (Шепелюк Г.Р.) 3. Сучасні  підходи до організації роботи з обдарованими дітьми. Аналіз роботи педколективу з обдарованими учнями за 2019 р. (Шепелюк Г.Р.)

4. Про стан роботи із зверненнями громадян у 2020 році і завдання на 2021 рік. (Директор НВК)

5. Про стан викладання української мови та літератури у 8-9 класах. (Директор НВК)

6. Про стан проведення фізичної культури у закладі. Контроль за фізичним навантаженням учнів .(Директор НВК)

7. Про особливості формування мовленнєвої компетенції дошкільнят. (Шишка Л.М.)

8.Виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад, нарад при директору
 

 

БЕРЕЗЕНЬ

1.Про порядок організованого закінчення навчального року та проведення ДПА учнів 4,9-х класів (коментоване ознайомлення педколективу з листами та наказами МОНУ).

 (Директор НВК)
2. Про вибір предмету на ДПА для учнів 9-го  класу. 

3. Творчі звіти вчителів, що атестуються ( портфоліо). Особистісне зростання  вчителя як мета і результат педагогічного досвіду. (Іщишин Г.М.)

4. Виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад, нарад при директору
 

 

ТРАВЕНЬ

1.Про погодження завдань, підготовлених відповідальними вчителями для проведення ДПА у 4,9-их класах. 

2. Про підсумки проведення шкільного моніторингу навчальних досягнень учнів. (Заступник директора НВК )

3. Про підсумки стану викладання предметів варіативної складової шкільного компоненту. (Заступник директора з НВР)

4. Звіт про роботу інклюзивного класу. (Заяць В.І.)

5. Про попереднє педагогічне навантаження педагогічних працівників на 2020/2021 н.р.

   (Директор НВК)

6. Моніторинг засвоєння знань  програми виховання і навчання дітей від 2 до 5 років.

    (Заступник директора НВК)

7.Виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад, нарад при директору
 

 

ТРАВЕНЬ

1.Про переведення учнів 1-8 класів у наступні класи.

2. Про допуск до ДПА учнів 9-го класу. (Вчителі-предметники)


 

ЧЕРВЕНЬ

1. Про підсумки проведення ДПА учнів 4,9-го  класів. 

   (Заступник директора з НВР)

2. Про  випуск учнів 9-го класу зі школи. (Директор НВК)
3. Обговорення проекту річного плану роботи НВК на 2021/2022н.р.
4. Погодження робочого навчального плану НВК на 2021/2022 навчальний рік . 

5.Про підсумки харчування дітей в НВК у2020/2021 навчальному році.(Щуцька О.В.).

6. Про стан роботи з охорони праці у 2020/2021 навчальному році .(Винник О.В.)

7.Виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад, нарад при директору