.

Наради при директору

         Проведення нарад при директору  -  остання п’ятниця місяця

 

Серпень
1. Про організаційно-методичні аспекти початку навчального року.
2.Підготовка до Дня знань та Свята Першого дзвоника
3. Про організацію обліку дітей дошкільного, підлітків шкільного віку;про набір у 1-і класи

4. Про розподіл педнавантаження вчителів на 2019/2020 н.р.
5.Ознайомлення працівників школи з Правилами внутрі-шкільного трудового розпорядку, функціональними обов’язками. Про проведення інструктажу з охорони праці на робочому місці та пожежної безпеки.
6. Про
проведення місячника безпеки руху «Увага! Діти на дорозі!».
7. Про виконання заходів по підготовці школи до нового навчального року.

 

Вересень
1. Про організований початок 2019/2020 н.р., забезпечення учнів підручниками, педпрацівників – навчальними програмами, методичними рекомендаціями щодо викладання навчальних предметів.
2. Про стан організації гарячого харчування в школі; про харчування дітей пільгового контингенту.
3.Про організацію та планування роботи з дітьми щодо профілактики дитячого травматизму на 2019/2020 р.
4. Про організацію моніторингових досліджень якості освіти та позаурочну предметну діяльність з навчальних предметів.
5. Про роботу із зверненнями громадян у IІІ кварталі 2019 року.
6. Про обов’язки працівників.

 

Жовтень
1. Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників у 2020 н.р.
2. Підсумки місячника безпеки руху.
3. Про стан охорони праці, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності в школі
4.Про здійснення адміністрацією стану оперативного контролю за відвідуванням учнями занять .
5. Про організацію методичної роботи з молодими педагогами школи.
6. Про стан ведення шкільної документації, а саме: журналів 2-9  класів, алфавітної книги, особових справ .
7. Про проведення першого етапу Всеукраїнських олімпад з базових предметів

 

Листопад
1. Про систему роботи педагогічного колективу з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та безпеки життєдіяльності, енергозбереження в ЗНЗ
2. Про роботу атестаційної комісії школи з учителями, які атестуються в 2019
/2020 н.р.
3. Про стан охоплення учнів гарячим харчуванням.
4. Результати проведення
моніторингу з агебри (7кл.), історії (6кл.), біології (8кл.).

5. Про виконання єдиних вимог щодо письмових робіт і перевірки зошитів з математики

 5-9 кл.
6. Аналіз відвідування учнями та вихованцями  НВК.
7. Про стан роботи в еколого –натуралістичному напрямку.

 

Грудень.

1. Про виконання навчальних планів та програм, моніторинг навчальних досягнень учнів.
2.Стан ведення класних журналів (об’єктивність оцінювання, дотримання графіка к.р., ТО, виконання практичної частини програм)
3.Про рух учнів за І семестр 2019/2020 н.р.
4. Про стан роботи з попередження дитячого травматизму за I семестр 2019/2020 н.р
5. Про виконання змісту планів виховної діяльності класних керівників.

6. Про протипожежну безпеку у школі.
 

Січень
1. Про підсумки навчально-виховної роботи за I семестр 2019/2020 н.р.. Результати проведення директорських контрольних робіт
2. Про якість участі учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт .
3. Аналіз стану виховної та профілактичної роботи з попередження злочинності і правопорушень за І семестр 2019/2020 н.р.
6. Про організацію роботи факультативів, курсів за вибором школи у 2019/2020 н.р.
7. Про виконання річного плану за I семестр 2019/2020 н.р.
8. Про стан роботи із зверненнями громадян у 2019 році і завдання на 2020 рік.
9. Про стан внутрішкільної методичної роботи, роботи з молодими педагогами в школі.

10.Про організацію та аналіз роботи з ЦЗ у 2019 році та планування роботи на 2020 рік.
 

Лютий
1. Про результати перевірки зошитів з контрольних робіт у 5-9 кл.
2. Хід атестації педпрацівників у 2019 році.
3. Про планування заходів по підготовці до нового 2020/2021 н. р. щодо проведення поточного ремонту, охорони праці та БЖД.
4. Про розвиток екскурсійної діяльності, патріотичного виховання, охоплення дітей різними формами виховної роботи.
5. Про стан харчування дітей в НВК.

 

Березень
1. Про виконання вимог до ведення обов’язкової ділової документації, відповідно до інструкції
2. Про стан роботи шкільної бібліотеки щодо пропаганди читання і проведення бібліотечних уроків.

3. про результати перевірки зошитів
.

Квітень
1. Про підготовку до організованого закінчення н.р., проведення ДПА 4 та 9  класів в 2019/2020 н.р.
2. Аналіз результатів моніторингу якості знань учнів з агебри (7кл.), історії (6кл.), біології (8кл.).

 3. Про реалізацію заходів майданчика інновацій «Школа-родина»

4. Про оптимальність та результативність методичних заходів, роботи ШМО в школі
5.  Про оформлення вчителями-предметниками матеріалів до ДПА

 

Травень
1. Аналіз виконання річного плану.
3. Контроль за підготовкою до ремонту школи.
4. Про підсумки роботи з молодими спеціалістами
5. Про роботу із зверненнями громадян у II кварталі 2020
 року..

 

Червень
1. Про виконання навчальних планів і програм за рік.
2. Про підсумки роботи школи у 2019
/2020н.р., завдання та планування роботи на 2020/2021 н.р.

3. Розгляд першого варіанту річного плану роботи школи.
4. Моніторинг якості навчальних досягнень учнів за 2019/ 2020 навчальний рік.
5. Аналіз результатів контролю за веденням шкільної документації.
6. Звіт про роботу
школи в еколого-натуралістичному напрямку за 2019/2020 н.р. і завдання на 2020/2021