.

Методична робота

Методична робота в школі

Науково-методична проблема НВК: Забезпечення професіоналізму  учителя як необхідної умови ефективності процесу навчання та виховання учнів, шляхом запровадження інноваційних технологій і методик»

 

Стуктура методичної роботи

ЦИКЛОГРАМА етапів роботи над проблемною темою  

    Якість, результати навчально-виховного процесу школи залежать передусім від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

     Підвищенню фахової підготовки педагогічних кадрів у школах сприяє спеціальна методична робота, яка збагачує їх педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям оволодівати педагогічною майстерністю, підтримує в педагогічному колективі дух творчості, прагнення до пошуку. Методична робота спонукає вчителя до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик їх викладання, вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи. Вона забезпечує надання вчителю кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

     
  


- кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
- упровадження в навчально - виховний процес інноваційних методик і технологій, трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів школи;
- розробка чіткої системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів в умовах оновлення змісту і структури освіти;
- вивчення, накопичення, апробація, впровадження в практику перспективного досвіду вчителів новаторів, нових освітніх технологій та систем;
- залучення педагогів до пошуково - дослідницької діяльності.

    Для ефективної реалізації вищезазначених завдань методична робота у нашому навчальному закладі має безперервний характер; робота всіх структурних одиниць та ланок спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми школи і приведена до певної системи.